SK | EN
slideshow
slideshow

DOPLNKOVÉ SKLADOVACIE SLUŽBYOkrem základnej manipulácie s tovarom a skladovania ponúkame podľa individuálnych požiadaviek zákazníka aj doplnkové skladovacie služby, napr.:

  •  balenie
  •  fóliovanie tovaru alebo celých paliet
  •  označovanie / etiketovanie
  •  prepaletovanie
  •  kompletizácia výrobkov / zásielok
  •  vystavovanie sprievodných dokumentov
  •  vkladanie dodacích listov a návodov
  •  distribúcia ku konečnému odberateľovi
  •  skenovanie EAN kódov